Een antwoord op antibiotica-resistentie?

Denk aan homeopathie voor je dier.

Veel dieren hebben baat ondervonden van homeopathiegebruik. Antibiotica is niet altijd nodig. 

“Antibiotica, gebruik ze goed en alleen als het moet”.
Met deze slogan is het RIVM een campagne gestart om antibioticagebruik af te remmen en zo resistentie van bacteriën te voorkomen.
 
Antibiotica zijn alleen werkzaam bij infecties die door bacteriën zijn veroorzaakt.
Is een virus, schimmel of parasiet de reden van de infectie dan werken antibiotica niet.
 
Het is niet altijd nodig om antibiotica te gebruiken.
Veelvuldig antibioticagebruik heeft namelijk een groot nadeel: antibioticaresistentie!

Vaak kan het dier de infectie zelf overwinnen. Wanneer dit niet het geval is, zal de dierenarts antibiotica voorschrijven.
Deze campagne past binnen de filosofie van de homeopathie: infecties door virussen en/of bacteriën kunnen dieren met een goede weerstand makkelijker overwinnen.
Homeopathische middelen helpen de afweer sterker te maken.
  
Voorlichtingsfilm ‘Hoe ontstaat resistentie tegen antibiotica?’

https://www.youtube.com/watch?v=TJFWo_utkaE&feature=youtu.be

 
Disclaimer
'Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) coördineert in opdracht van het ministerie van VWS de infectieziektebestrijding in Nederland. Het RIVM besteedt uiterste zorg aan actuele en correcte publieksinformatie. Dit doet het RIVM in nauwe samenwerking met de vakgroep voor Publiekscommunicatie over Infectieziekten, en deskundigen uit diverse organisaties en beroepsgroepen. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.'

Top

Dierenhomeopathie Hoevelaken  | Tel. 06 38 19 45 23