Vaccinaties                       

 

 

Als dierhomeopaat kom ik regelmatig in aanraking met dieren die klachten hebben gekregen na een vaccinatie. Gelukkig kan een homeopathische behandeling de klachten vaak voor een groot deel of zelfs helemaal laten verdwijnen, maar voorkomen is natuurlijk beter.

Steeds meer diereigenaren laten hun dier liever niet meer vaccineren, maar in sommige situaties ontkom je er niet aan om toch de vaccinatie te laten geven. Paarden die naar een wedstrijd gaan, moeten aantoonbaar de nodige vaccinaties hebben gehad. Als u met uw dier naar het buitenland gaat is een rabiës-enting verplicht in vele landen.

Titerbepaling

Voor honden en katten kan door middel van een titerbepaling (bloedonderzoek) geconstateerd worden of er nog voldoende antistoffen van een bepaalde ziekte aanwezig zijn. Als dat het geval is, hoeft het dier niet gevaccineerd te worden. De NVWA heeft aangegeven dat titerbepalingen aan de vaccinatieplicht voldoen. De titerbepaling blijkt een betrouwbare voorspellende waarde te hebben van de bescherming die een dier heeft.

Een dierenarts voert de titerbepaling uit d.m.v. het afnemen van een druppeltje bloed. De uitslag is vaak al direct bekend. Dierenartsen die met deze "VacciCheck" werken staan genoemd op de site www.nmlhealth.com.

Sommige dierenartsen (die werken met titerbepaling) adviseren een pup of kitten in hun eerste levensjaar wel de reeks van vaccinaties te geven, evenals de herhalingsvaccinatie van de cocktail op 1-jarige leeftijd. Daarna kunt u de titerbepaling laten doen. Steeds meer dierenartsen titeren al op jonge leeftijd en onderzoeken eerst of er nog antistoffen vanuit het moederdier aanwezig zijn alvorens de pup of kitten te vaccineren. Want als de moederlijke antistoffen nog aanwezig zijn, slaat de vaccinatiestof niet aan. Zou men toch vaccineren, dan geeft dit een vals beeld van bescherming, omdat een week later de moederlijke bescherming kan zijn uitgewerkt.

Welke ziekten kunnen getiterd worden?

Op dit moment werkt de test voor honden bij Distemper (CDV of hondenziekte), Parvo (CPV) en Hepatitis (HCC of leverziekte). De test werkt nog niet bij Leptospirose (ziekte van Weil) en niet bij Para-influenza/Bordetella (beiden veroorzaker van kennelhoest).

Bij katten kan de test worden ingezet bij het Calici virus/Herpes virus (beiden veroorzaker van Niesziekte) en het Panleukopenia virus (Kattenziekte).

Dierenpension

Een dierenpensionhouder mag zelf bepalen of titerbepalingen in het pension zijn toegestaan als bewijs van bescherming. de NVWA accepteert de titerbepaling als alternatief voor de 3-jaarlijkse hervaccinatie. Nog niet ieder pension laat de titerbepaling toe als bewijs.

Homeopathie

Als homeopaat adviseer ik een dier uitsluitend te laten vaccineren wanneer dit nodig is. Moet uw dier noodzakelijkerwijs gevaccineerd worden, dan kunt u ervoor kiezen om homeopathische begeleiding in te zetten om de belasting voor uw dier zo klein mogelijk te maken, dan wel klachten die na vaccinatie ontstaan te behandelen.

Ook kunt u kiezen voor homeopathische profylaxe; als u uw dier niet wilt laten vaccineren, kunt u met homeopathische middelen het immuunsysteem versterken tegen rasspecifieke ziekten.

Top

Dierenhomeopathie Hoevelaken  | Tel. 06 38 19 45 23